ISBN titelregister 

ISBN

Utrecht, 12 februari 2015 - ISBN staat voor "Internationaal Standaard Boek Nummer". Uw uitgave wordt via het ISBN gevonden door boekhandelaren, webwinkels, bibliotheken en consumenten. ISBN is een wereldwijd systeem dat in Nederland wordt vertegenwoordigd door het ISBN Bureau. De gegevens van van iedere in Nederland en Vlaanderen uitgegeven ISBN-titel worden vastgelegd in de TitelBank en zijn daar door iedereen te raadplegen, zelfs als een titel niet (meer) leverbaar is.

ISBN aanvragen

Barcode

Als u een ISBN nummer heeft kunt u een barcode (streepjescode) laten maken voor uw boek of andere publicatie. 

 ISBN

Meer over ISBN

Wat is het? Het ISBN is een unieke titel-identificatie die wereldwijd wordt gebruikt om gegevens van boeken en aanverwante producten op te slaan in computers van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekverkopers.
   
Voor wie is het? Het ISBN-systeem is er voor beroepsuitgevers maar ook universiteiten, bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen gebruik maken van het ISBN.
 
Wat kost het? Wat het kost ligt aan het aantal titels en of al dan niet een eigen uitgeversregistratie wordt gewenst.
Reken globaal op € 52 voor een uitgeversregistratie en € 10 per ISBN excl. btw.
     
Betekenis    ISBN staat voor  International    Standard   Book   Number en in Nederland en Vlaanderen voor  Internationaal  Standaard  Boek   Nummer. 
     
Boekhandel Het ISBN vormt voor boekverkopers het bestelnummer van het boek waarmee informatie over de titel opgevraagd kan worden en bestellingen geplaatst kunnen worden.
   
Doel Het doel van het ISBN is dat elke titel die een uitgever uitgeeft snel en eenvoudig is terug te vinden in databestanden.
 
Is een ISBN verplicht? Een ISBN is niet verplicht maar wel wenselijk. Boeken zonder ISBN zullen niet gauw worden geaccepteerd door het handelskanaal en de bibliotheken.
 
Sinds wanneer? Het ISBN systeem bestaat sinds 1967 en werd in 1970 erkend als ISO 2108.
 
Waarvoor? Een ISBN is bedoeld voor boeken in de meest ruime zin. Een ISBN is nodig om exact en eenduidig vast te leggen om welke titel en welke verschijningsvorm het gaat.
 
Wanneer? Bij een nieuwe uitgave en bij een gewijzigde uitgave moet een nieuw ISBN worden toegekend.
 
Hoe lang geldig? Een eenmaal toegekend ISBN blijft onbeperkt geldig.
     
Hoeveel cijfers?   Sinds 1 januari 2007 bestaat een ISBN uit 13 cijfers. Voor die tijd waren dat er 10 omdat de productcode voor boeken (978) ontbrak. Kijk hier hoe je een ISBN-10 kunt converteren naar een ISBN-13  .
Notatie    Er worden twee notatievormen door elkaar gebruikt, een met alleen cijfers en een met een afscheiding tussen de verschillende onderdelen van het ISBN. De laatste notatiewijze wordt ook wel aangeduid met de term EAN. De verschillende onderdelen zijn: 
  • EAN standaard (978 of 979 voor boeken) 
  • Taalcode (90 of 94 voor Nederlands taalgebied)
  • Prefix of uitgeversnummer
  • Boeknummer
  • Controlecijfer
Waar? Alle tot nu toe in het Nederlandse taalgebied geregistreerde ISBNummers zijn te vinden in de TitelBank.